Top những phím tắt trên Windows người dùng nên biết

Sử dụng phím tắt có thể làm tăng đáng kể năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại và giúp bạn tập trung. Ví dụ: để sao chép văn bản, bạn có thể đánh dấu văn bản và nhấn phím tắt Ctrl + C. Phím tắt nhanh hơn di chuyển bàn tay của bạn từ bàn phím, đánh dấu bằng chuột, chọn sao chép từ trình đơn tập tin, và sau đó trở lại bàn phím. Để giúp các bạn chưa biết mình sẽ giới thiệu các phím tắt thông dụng và được xem là một trong những thủ thuật máy tính quan trọng nhất bạn nên biết

Những phím tắt cơ bản nhất bạn nên biết

1 Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert và Ctrl + X

Cả hai Ctrl + C và Ctrl + Insert sẽ sao chép văn bản được đánh dấu hoặc một mục đã chọn. Nếu bạn muốn cắt một mục thay vì sao chép nó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + X . Hành động này sẽ xóa văn bản hoặc mục và lưu trữ nó trong bộ nhớ nhớ tạm cho bạn chứ không chỉ sao chép nó vào khay nhớ tạm thời trong khi vẫn để nguyên bản gốc.

2 Ctrl + V hoặc Shift + Insert

Cả Ctrl + V và Shift + Insert sẽ dán văn bản hoặc đối tượng được lưu trữ trong bộ nhớ tạm .

3 Ctrl + Z và Ctrl + Y

Nhấn Ctrl + Z sẽ hoàn tác bất kỳ thay đổi nào. Ví dụ: nếu bạn cắt văn bản, việc nhấn tổ hợp phím này sẽ hoàn tác việc cắt. Các phím tắt này cũng có thể được nhấn nhiều lần để hoàn tác hoặc làm lại nhiều thay đổi. Nhấn Ctrl + Y sẽ làm lại việc hoàn tác.

4 Ctrl + F

Những phím tắt thông dụng nhất trên windows

Nhấn Ctrl + F mở công cụ tìm kiếm , cho phép bạn tìm kiếm văn bản hiện đang được hiển thị trong bất kỳ chương trình nào hỗ trợ nó. Ví dụ: Ctrl + F có thể được sử dụng trong trình duyệt Internet của bạn để tìm văn bản trên trang hiện tại. Nhấn Ctrl + F để mở Tìm kiếm trong trình duyệt của bạn và tìm kiếm “shortcut” để hiển thị mỗi shortcut thời gian được đề cập trong trang này.

5 Alt + Tab hoặc Ctrl + Tab

Nhấn Alt + Tab giữa các chương trình mở đang tiến lên phía trước. Ví dụ: nếu bạn mở cửa sổ trình duyệt và các chương trình khác đang chạy ẩn và giữ phím Alt, sau đó nhấn phím tab để di chuyển qua từng chương trình đang mở.

Nhấn Ctrl + Tab để chuyển đổi giữa các tab trong một chương trình.

 6 Ctrl + S

Trong khi làm việc trên một tài liệu hoặc các tệp tin khác trong hầu hết các chương trình, nhấn Ctrl + S lưu tệp đó. Sử dụng phím tắt này thường xuyên nếu bạn đang nghiên cứu về bất cứ điều gì quan trọng trong trường hợp xảy ra lỗi, mất quyền lực hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể khiến bạn làm việc kể từ lần lưu gần nhất.

Rate this post