kích thước khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 2016

kích thước khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung – DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.

kích thước khổ giấy in

Kích thước khổ giấy in theo chuẩn quốc tế ISO 2016

Tiêu chuẩn giấy in theo ISO 2016

Theo tiêu chuẩn quốc tế về giấy in năm 2016 thì được chia ra làm 3 loại chính: loại A, loại B và loại C. Mỗi loại này điều có lịch sử hình thành khác nhau và được sử dung phổ biến tại các quốc gia khác nhau.

Tiêu Chuẩn A

kích thước khổ giấy a

Tiêu chuẩn A được xây dựng dựa theo Din 467 của đức và được xác đinh như sau: Cạnh dài hơn của khổ giấy sẽ có chiều dài lơn hơn căn bật 2 của cạnh ngắn hơn hoặc có tỷ lệ là 1:1.4142.

Diện tích của khổ A0 quy định là 1m². Các cạnh của khổ A0 do đó được xác định là 841x1189mm. Các khổ trong cùng dãy được theo thứ tự xác định lùi, khổ sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước. Theo cách được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song với cạnh ngắn.

Trong tiêu chuẩn A thì khổ giấy A4 được sử dụng rộng rãi nhất. Nếu bạn chưa biết về kích thước chuẩn khổ giấy A4 thì bạn có thể tham khảo bài Kích thước giấy a4 bằng bao nhiêu cm, mm, inches?

 Tiêu Chuẩn B

kích thước khổ giấy b

Tiêu chuẩn B ít được sử dụng hơn nhưng vẫn tồn tại song song với các tiêu chuẩn giấy in theo chuẩn quốc tế. Về diện tích thì Tiêu chuẩn này bằng trung bình của hai khổ giấy A liên tiếp nhau.

Giấy B0 có chiều rộng bằng 1 mét. kết tiếp bằng 1/2, 1/4 theo cách chia của B0. Ví du: Với khổ B1 thì sẽ có kích thước bằng trung bình khổ A0, A1 theo theo tiêu chuẩn A.

Tiêu chuẩn B ít được sử dung trong văn phòng, nó được sử dụng nhiều cho in quảng cáo với kích thước 50 x 70cm. Khổ B5 thì được sử dụng cho in sách, làm hộ chiếu, B2 thì làm các letter theo phong cách châu â như: anh, mỹ….

Tiêu Chuẩn C

kích thước khổ giấy C

Tiêu chuẩn C được sử dung cho kích thước bì thư trong tiêu chuẩn 296 của quốc tế. Kích thước theo chuẩn c được tính bằng giá trị trung bình của kích thước theo tiêu chuẩn A và B trên cùng khổ giấy. Ví dụ: Khổ giấy C1 sẽ có kích thước bằng trung bình A1, B1 cộng lại.

5 (100%) 1 vote[s]