Tiêu chuẩn quốc tế về kích thước khổ giấy in

Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung – DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada. Mỗi tiêu chuẩn đều tuân theo một quy định cụ thể sau

Những tiêu chuẩn về khổ giấy in

Kích thước luôn viết chiều ngắn trước, chiều dài sau. Ví dụ như kích thước a4 là 21 x 29.7 cm, chiều ngắn được xem là chiều rộng được viết trước.

Tất cả các khổ trong các dãy A, B và C đều là các hình chữ nhật với tỷ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2, xấp xỉ 1.414.

Diện tích của khổ A0 quy định là 1m². Các cạnh của khổ A0 do đó được xác định là 841x1189mm.

Kích thước các khổ giấy in 

Các khổ trong cùng dãy được theo thứ tự xác định lùi, khổ sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước. Theo cách được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song với cạnh ngắn.

Các khổ của dãy B được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của dãy A.

Các khổ của dãy C được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ của dãy A và B tương ứng.

Đó là những tiêu chuẩn mà các bạn nên biết để dễ dàng xử lý các khổ giấy in thông dụng này nha.

Rate this post