Tạo mật khẩu cho thư mục, file bằng câu lệnh đơn giản

Tạo mật khẩu cho thư mục hay file là điều cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của người sử dụng máy tính. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của các phần mềm tiện ích khác nhau. Những thao tác tải, cài đặt luôn cần đảm bảo an toàn và tránh virus tấn công. Để giúp người dùng cách thiết lập mật khẩu cho thư mục mà không cần sự trợ giúp của phần mềm nha.

Cách đặt mật khẩu cho thư mục bằng câu lệnh

Bước 1. Truy cập vào vị trí bạn muốn tạo file. Nhấn chuột tại vị trí trống bất kỳ, bạn lựa chọn New và nhấn Folder.
Bước 2. Click vào file vừa tạo, bạn nhấn chuột phải ra khoảng trắng trống và chọn New/ Text Document.
Bước 3. Xuất hiện một file trắng, bạn tiến hành nhấn Ctrl +V đoạn dưới đây và Paste vào file đó.

Cls – @ECHO OFF- title Folder Private – if EXIST “Download Locker” goto UNLOCK – if NOT EXIST Private goto MDLOCKER – :CONFIRM – echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)- set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice – goto CONFIRM -:LOCK – ren Private “Download Locker” – attrib +h +s “Download Locker” – echo Folder locked – goto End – :UNLOCK

echo Enter password to unlock folder- set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “Download Locker” – ren “Download Locker” Private – echo Folder Unlocked successfully – goto End – :FAIL – echo Invalid password – goto end – :MDLOCKER – md Private – echo Private created successfully – goto End – :End

Bạn chỉ cần chú ý tới dòng if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL,  hãy nhập mật khẩu mà mình muốn vào dòng này nha, và đó là mật khẩu cho thư mục của bạn

Tạo mật khẩu cho thư mục

Bước 4.  Sau khi thực hiện nhập mật khẩu mới, bạn nhấn File và chọn Save as để lưu file này với ten có định dạng .bat, và mình sẽ đặt tên file này là matkhau.bat và nhấn Save để lư lại lần nữa.

Bước 5. Tiến hành xóa file text trong thư mục New Folder bằng cách chọn Delete.
Bước 6. Lựa chọn File matkhau bằng cách nhấp đúp chuột để làm file Private xuất hiện.
Sau khi file đó xuất hiện, bạn chuyển toàn bộ dữ liệu cần thiết vào. Chuyển xong, bạn nhấp chuột vào file matkhau. Xuất hiện hội thoại Are you sure you want to lock the folder (Y/N), bạn nhấn đồng ý để khóa file.

Bước 7.  Ngay sau bạn nhấn Enter, toàn bộ file Private sẽ biến mất. Để mở file trở lại, bạn chỉ cần nhấn đúp chuột và thư mục matkhau và nhập mật khẩu vào.

Các bạn hãy thực hiện và tự mình thiết lập mật khẩu cho thư mục của mình nha

 

Rate this post