Sửa lỗi Google Chrome crash thường xuyên

Nếu bạn đang dùng bản Google Dev của trình duyệt Chrome, có thể thực dễ nhận ra là bản cập nhật mới nhất hoàn toàn chẳng ổn định, vấn đề chính là bởi chức năng điều tốc GPU, nhưng người dùng lại chẳng thể thay đổi lại các thiết lập này và trình duyệt sẽ vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Dưới đây mình sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp  khắc phục của vấn đề này.

Đây là phương pháp đơn giản và dễ  dàng thực hiện nếu  như bạn là người thích sự ổn định. Hãy lựa chọn các phiên bản Beta hay Stable phù hợp:

Tắt bỏ chức năng GPU bằng lệnh:

Cách thứ 2 có thể sử dụng là tạm thời tắt bỏ cho tính năng điều tốc GPU ở tại trình duyệt. Hãy thêm dòng lệnh như sau vào Shortcut Properties giống hình bên dưới:

Thay thế Chrome Dev bằng phiên bản cũ:

Di chuyển tới thư mục dữ liệu thông tin của Google Chrome thông qua địa chỉ: %localappdata%\Google\Chrome\Application

Bạn sẽ thấy hiện ra 2 thư mục với tên  được đánh dấu bằng số hiệu của phiên bản như sau:

Đổi tên khác dành cho thư mục mang số phiên bản mới hơn, và chuyển đổi tên của thư mục phiên bản cũ sao cho khớp với số của phiên bản mới:

Sau đấy khởi động Chrome, gõ vào địa chỉ about:flags và tắt đi tính năng GPU Accelerated Canvas theo như hình bên dưới:

Tắt Chrome, quay trở về thư mục dữ liệu và thay đổi tên của 2 thư mục như trước lúc  ban đầu, và vấn đề của bạn đã được khắc phục.

Xóa file thiết lập:

Đây là phương thức cuối cùng các bạn có thể sử dụng, chuyển đến địa chỉ sau: %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\

và xóa bỏ đi file thiết lập Preferences, bao gồm cả các lựa chọn về GPU Acceleration:

Mặt khác, các bạn cũng  có thể xóa bỏ  1 dòng thông tin duy nhất thay vì việc xóa hẳn file Preferences theo như cách trên:

“gpu-canvas-2d”

Chúc các bạn thành công!

Rate this post