Những tính năng chính trên Powerpoint mà người dùng cần biết

Powerpoint  là một ứng dụng hỗ trợ người dùng tạo slide trình chiếu hay giáo án điện tử trong bộ Microsoft Office. Đây là công cụ không thể thiếu nếu các bạn muốn làm bài giảng điện tử. PowerPoint có rất nhiều chức năng rất đa dạng, để hỗ trợ các bạn có thể biết những tính năng quan trọng nhất mình sẽ liệt kê cho mọi người biết nha.

Những chức năng chính của Powerpoint

1 Chèn biểu đồ powerpoint

Các biểu đồ không đơn giản là cho Excel nữa. Tab Insert của PowerPoint 2007 có một biểu tượng Chart, ở đây bạn có thể chọn Line, Bar, Pie, Area, và Surface để bắt đầu. Nó sẽ tự động mở Excel và hiển thị cho bạn dữ liệu mẫu mà bạn có thể tùy chỉnh. Khi thay đổi xong, hãy kích trỏ về PowerPoint để cập nhật tức thì.

2 Tạo mẫu trình chiếu

Đổi bất kỳ một trình chiếu PowerPoint nào thành một mẫu để sử dụng lại khi cần bằng cách remove các slide không cần thiết hoặc cung cấp thông tin từ nó. Chọn Save As, sau đó Other Formats, và chọn tùy chọn PowerPoint Template (*.pptx) từ danh sách kiểu lưu trữ để lưu mẫu tùy chỉnh.

PowerPoint – Công cụ tạo slide tốt nhất    

3 Sử dụng chế độ Kiosk để tự động chạy

Để chạy một trình chiếu tự động, hãy chọn tất cả slide trong thumbnail pane; chọn Animations, thiết lập Automatically với thời gian chuyển thích hợp. Chọn Slide Show | Set Up Show, chọn Browsed at a Kiosk (full screen), và trong phần Advance slides, chọn Using timings nếu có xuất hiện. Đây là cách chạy slide trong powerpoint mà người dùng cần biết nhất nha.

4 Tùy chỉnh hình vẽ

Để chuyển một hình vẽ có sẵn (vuông, tròn…) sang một hình có thể tùy chỉnh bằng chuột, hãy chọn nó và kích vào Drawing Tools | Format. Từ nhóm Insert shapes, kích nút Edit Shape và chọn Convert to Freeform. Chọn Edit Points khi đó bạn có thể thay đổi hình bằng cách bổ sung thêm các nút, xóa hoặc kéo hình để tạo các đường khác.

5 Tạo nút action

Sử dụng một nút action để liên kết với slide thông tin hoặc trợ giúp. Chọn Insert | Shapes và từ nhóm Action Button chọn Action Button: Information hoặc Action Button: Help. Kéo nút này trên slide, từ Hyperlink của hộp thoại đến danh sách, chọn slide để liên kết đến.

Đó là 5 tính năng quan trọng nhất của Powerpoint mà các bạn cần biết và tìm hiểu để tự mình tạo ra những slide ấn tượng nhất.

Rate this post