lỗi #n/a trong Excel và cách khắc phục

Lỗi #N/A thường cho biết rằng một công thức không thể tìm thấy những nội dung mà công thức đó được yêu cầu tìm. Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi #n/a là với các hàm VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH khi một công thức không thể tìm thấy giá trị được tham chiếu. Ví dụ: giá trị tra cứu của bạn không tồn tại trong dữ liệu nguồn.

Giải pháp đơn giản để khắc phục lỗi #n/a

Hãy đảm bảo rằng giá trị tra cứu tồn tại trong dữ liệu nguồn hoặc sử dụng trình khắc phục lỗi như IFERROR trong công thức. Ví dụ: =IFERROR(FORMULA(),0), trong đó:

=IF(công thức của bạn đánh giá ra lỗi thì sẽ hiển thị 0, nếu không thì hiển thị kết quả của công thức)

Bạn có thể sử dụng “ ” để không hiển thị nội dung gì hoặc thay thế bằng văn bản của riêng mình: =IFERROR(FORMULA(),”Thông báo Lỗi ở đây”)

Những nguyên nhân chính gây ra lỗi #n/a trên Excel

  • Có khoảng trống thừa trong các ô.
  • Các loại giá trị không chính xác.
  • Công thức mảng tham chiếu không cùng số hàng, cột với công thức mảng.
  • Công thức do người dùng nhập bị thiếu một hoặc nhiều đối số bắt buộc.
  • Sử dụng hàm không thích hợp với số liệu thì sẽ nhân được thông báo #n/a.

Lỗi #n/a là lỗi mà ai khi làm quen hay sử dụng Excel đều gặp phải một hay nhiều lần. Điều quan trọng là bạn nên bình tĩnh xác định đúng nguyên nhân gây ra lỗi. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng mình chỉ liệt kê các lỗi thông dụng nhất mà các bạn nên biết để trách. Hãy nhập chính xác công thức và đối số liên quan để trách lỗi #n/a không mong muốn này nha

Rate this post