Cách sử dụng Command Prompt trên Windows 10 để quản lý mạng không dây (phần 3)

  1. Nhập và xuất thông tin điểm truy cập

Với Windows 7, người dùng có thể nhập cùng xuất các profile điểm truy cập thông qua việc dùng Control Panel.

Nhưng  Windows 8.x cùng  Windows 10, tính năng này bị Microsoft loại bỏ. Thay vào đấy là việc đồng bộ cùng tài khoản Microsoft. Dù vậy, nếu cần nhập hay xuất thông tin của điểm truy cập, bạn có thể dùng câu lệnh sau đây:

Netsh WLAN export profile key=clear folder=”Folder_Path”

Nếu cần xuất một profile mạng cụ thể, đến đích bằng đường dẫn cụ thể, bạn dùng  lệnh dưới đây:

Netsh WLAN export profile name=”Profile_Name” key=clear folder=”Folder_Path”

File XML sẽ chứa thông tin được xuất ra, nó  gồm cả mật khẩu  để đăng nhập vì thế  bạn hãy lưu giữ ở nơi an toàn nhằm tránh bị kẻ khác lấy trộm.

Bạn cũng có khả năng dùng các file XML đã xuất ra và nhập lại thông tin lên máy tính trên toàn bộ tài khoản, bằng cách dùng dòng lệnh:

Netsh WLAN add profile filename=”File_Path.XML”

 

  1. Báo cáo mạng không dây adapter

Nếu muốn khắc phục kết nối với các điểm truy cập, bạn cần có một bản báo cáo đầy đủ để theo dõi cùng tìm kiếm vấn đề.

Một bản báo cáo chi tiết được tạo bằng cách bạn dùng tới câu lệnh dưới đây:

Netsh WLAN show WLANreport

Bản báo cáo  sẽ được tạo ra bằng đường dẫn sau:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WLANReport\WLAN-report-latest.html

File sẽ được xuất ra bằng đường dẫn này, các bạn copy rồi dán lên trình duyệt để xem.

Sau khi  WLAN tạo ra bản báo cáo, bạn copy rồi dán đường dẫn lên thanh địa chỉ của  trình duyệt Web để xem.

Không chỉ báo cáo WLAN cũng hiển thị ngắn gọn thông tin card mạng (network adapter) được cài trên hệ thống của bạn, nguyên nhân ngắt kết nối, các phiên bản thành công/thất bại….

  1. Những thông tin khác

Bạn có thể để chế độ cài đặt nhiều mạng không dây bằng  việc dùng ứng dụng Settings (Cài đặt) với Control Panel. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng lệnh bên dưới để xem, cài đặt cùng khắc phục sự cố thiết lập mạng không dây:

Nhập câu lệnh Netsh WLAN lên cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter để xem các lệnh có sẵn khác.

 

Rate this post