Cách sử dụng Command Prompt trên Windows 10 để quản lý mạng không dây (phần 2)

  1. Khôi phục mật khẩu bất kỳ mạng không dây nào lưu trữ trên máy tính của bạn

Nếu như trong tình huống bạn làm mất mật khẩu hay quên mật khẩu  để kết nối Wifi, bạn hãy dùng câu lệnh bên dưới và xem lại mật khẩu:

Netsh WLAN show profile name=”Profile_Name” key=clear

Ngoài ra bạn cũng xem  được mật khẩu Wifi đang dùng thông qua Wireless Adapter Properties có trong Control Panel.

  1. Ngắt tự động kết nối điểm truy cập ngoài phạm vi kết nối

Đôi lúc máy tính Windows 10 mà bạn dùng được cài đặt tự động kết nối với các điểm truy cập.

Nhưng mà sau đấy bạn nhận ra rằng máy tính lại đang luôn kết nối với các điểm có cường độ sóng rất yếu, hay là cố kết nối với các điểm ở bên ngoài phạm vi kết nối. Trong tình trạng này dòng lệnh sau có thể giúp bạn ngắt tự động kết nối các điểm truy cập ở bên ngoài phạm vi kết nối:

Netsh WLAN set profileparameter name=”Profile_Name” connectionmode=manual

Kết quả là Windows 10 sẽ ưu tiên kết nối với các điểm truy cập đã được bạn chọn tự động kết nối, nếu muốn chuyển một điểm truy cập trong danh sách ưu tiên, bạn có thể dùng lệnh:

Netsh WLAN set profileparameter name=” Profile_Name” connectionmode=auto

  1. Xóa profile mạng không dây đã lưu trên máy tính của bạn

Nếu không cần kết nối với một mạng không dây nào đó, hay đó là mạng không khả dụng, hoặc  muốn reset lại cài đặt, bạn có thể dùng câu lệnh sau để xóa cấu hình mạng không dây đã được lưu sẵn ở trên máy tính:

Netsh WLAN delete profile name=”Profile_Name”

Trí nhớ của bạn kém không nhớ được tên mạng không dây, bạn có thể dùng Netsh WLAN để liệt kê các profile mạng không dây được lưu trên máy tính của mình.

Lưu ý: Windows 10 có thể đồng bộ cấu hình mạng không dây giữa máy tính với nhau khi bạn dùng tài khoản Microsoft có đồng bộ cùng kích hoạt.

Tuy thế, lúc bạn xóa profile một mạng không dây ở máy tính, tất cả các thay đổi sẽ không đồng bộ cùng các thiết bị khác.

 

Rate this post