Cách sử dụng Command Prompt trên Windows 10 để quản lý mạng không dây (phần 1)

Để có thể quản lý kết nối mạng không dây trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10, bạn có thể dùng các chương trình cài đặt hoặc Control Panel. Tuy nhiên có nhiều cài đặt nâng cao mà bạn không thể tìm thấy trên chương trình Cài đặt hay tại cửa sổ Control Panel. Trong tình huống này bạn có thể sử dụng Command Prompt.

1. Kiểm tra lại cấu hình mạng không dây đã lưu trên thiết bị của bạn

Khi bạn kết nối tới một điểm truy cập không dây, thiết bị của bạn sẽ tự động tạo một profile cho điểm truy cập đó và lưu lại trên thiết bị, bạn có thể kiểm tra lại tất cả các profile này bằng phương pháp truy cập Command Prompt và đánh dòng lệnh dưới đây vào:
Netsh WLAN show profiles

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị một list liệt kê các điểm truy cập không dây đã được lưu trên thiết bị của bạn.
Mặt khác, bạn cũng có thể hiển thị giao diện thang đo cho mỗi điểm truy cập bằng cách nhập dòng lệnh sau:
Netsh WLAN show profiles interface=”Wireless_Interface_Neme”

2. Xem thông tin driver adapter

Nếu muốn kiểm tra thông tin chi tiết adapter mạng không dây trên thiết bị, bạn có thể dùng câu lệnh sau đây:
Netsh WLAN show drivers

Các thông tin về driver đã được cài đặt trên thiết bị của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm các thông tin như nhà cung cấp, phiên bản, loại tín hiệu radio, hỗ trợ hiển thị mạng không dây….
Bạn luôn có thể dùng lệnh dưới đây để kiểm tra tất cả các chức năng hỗ trợ mạng không dây:
Netsh WLAN show wirelesscapabilities

3. Xem cài đặt adapter

Trong trường hợp bạn cần kiểm tra những thông tin chi tiết của mạng không dây như loại tín hiệu radio, kênh, tín hiệu mạng và chứng chỉ xác nhận thiết bị của bạn đang sử dụng, bạn có thể sử dụng lệnh sau đây:
Netsh WLAN show interfaces

Các thông tin chi tiết về adapter trên thiết bị của bạn sẽ được hiển thị. Nếu muốn kiểm tra bất kỳ thông tin một adapter nào đó, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau đây:
Netsh WLAN show interface name=”Interface_Name”
(Còn tiếp)

Rate this post