Cách nhận biết hình thang cân đơn giản

Hình thang là một trong những hình học phổ biến và được áp dụng trong thực tế nhiều. Tuy nhiên việc tìm và tính diện tích hình thang là điều không đơn giản, vì hình thang có nhiều điều kiện khác nhau. Để giúp các bạn hôm nay mình sẽ chia sẽ các cách để nhận biết và tính diện tích hình thang cân nha.

Trong hình học Euclid, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. Hình thang cân là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Những tính chất của hình thang cân

hai cạnh bên bằng nhau, hai góc ở đáy bằng nhau. Hai đường chéo bằng nhau. Hình thang nội tiếp là hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không song song) là hình thang cân

Công thức tìm diện tích hình thang cân

Để tính được diện tích hình thang cân ta áp dụng công thức sau

S = 1/2(a+b) * h

Trong đó a: Cạnh đáy 1 b: cạnh đáy, h: Chiều cao hạ từ cạnh đấy a xuống b hoặc ngược lại(khoảng cách giữa 2 cạnh đáy)

Trên đây là cách nhận biết và công thức tìm kiếm diện tích hình thang cân. Hình thang cân là trường hợp đặc biệt của hình thang. Mọi người nên ghi nhớ các dấu hiệu nhận biết để tìm diện tích hình thang khi cần thiết nha.

Rate this post